Paskutinės Vangos pranašystės

Vieną žiemos vakarą kaime pasirodė riteris spindinčiais šarvais. Jis įžengė į namus ir tarė: „Pasaulis atsidūrė ant katastrofos ribos. Mirs milijonai žmonių. O tu visa tai matysi ir pranašausi. Nesibaimink! Aš tau pasakysiu, ką turėsi sakyti.“

Šis vaiduoklis 30-metę bulgarę Vangeliją Panedevą Dimitrovą aplankė 1941 metų sausį. Ir nuo tos dienos moteris ėmė pranašauti žmonėms ateitį. Jie pas aiškiaregę važiuodavo iš viso pasaulio – iki šimto tūkstančių per metus. O Vangos paliktos pranašystės apie žmonijos ateitį populiaresnės net už Nostradamo.

Nuo dingusių avių iki ateivių

Iš tiesų apie Vangelijos Dimitrovos gyvenimą žinoma labai nedaug. Kad ji gimė 1911 metais (šią sausio 31-ąją jai būtų sukakę 97-eri) Strumicoje, dabartinės Makedonijos teritorijoje, ištekėjusi nuo 1942-ųjų gyveno Bulgarijoje, Petričo kaime, netoli garsiųjų Rupitės mineralinių šaltinių.

Viso kito garsiausios praėjusio amžiaus pranašautojos gyvenime jau nebeįmanoma atskirti nuo pramano ir populiarių legendų.

Istorija apie riterį vaiduoklį gali būti viena legendų. Dar prieš jo pasirodymą Vanga turėjo gebėjimą nuspėti ateitį. Gali būti, net išsiugdė jį.

Istorija apie tai, kaip 12-metę Vangą nunešė viesulas, kuris ją apakino, bet ir suteikė nepaprastų galių, žinoma visiems. Tačiau yra ir kitas pasakojimas, teigiantis, kad aiškiaregystės galią mergaitė įgijo labai pamažu.

Kai Vanga buvo dar visai mažutė, buvo susigalvojusi tokį keistą žaidimą, kuris baisiai erzino jos tėvą: mėgdavo paslėpti kokį nors daiktą namuose ar sode, o paskui užsidengdavo rankomis akis ir bandydavo jį surasti. Taip pat ji labai mėgo žaisti žiniuonę – „skirdavo“ kitiems vaikams visokias neva gydančias žoleles. Tai po daugelio metų ji ims daryti iš tikrųjų.

Pasakojama, kad pirmąkart tos galios pasireiškė, kai akla mergaičiukė padėjo savo tėvui kerdžiui surasti dingusią avį – tiksliai nusakė kiemą, kuriame ją slėpė vagys. Tada Vangai buvo šešiolika.

Dabar yra daug manančiųjų, jog Vangos namai Petriče, Bulgarijos, Makedonijos ir Graikijos sienų sandūroje, yra nepaprastos kosminės energijos traukos savotiška antena.

Esą ši energija ir „maitino“ aklosios pranašautojos fenomeną. Pavyzdžiui, Vangos sapnai visada išsipildydavo (deja). Tačiau būtent per Antrąjį pasaulinį karą žmonės ėmė plūsti pas Vangą būriais – visiems rūpėjo sužinoti, kaip sekasi į frontą išėjusiems mylimiesiems (arba kur ieškoti jų kapo).

Akloji moteris negailėjo ne tik pranašysčių, bet ir patarimų, kaip elgtis mūšio lauke, kad nežūtų. Taip pat ji mokė žmones gydytis žolelėmis, moliu, bičių vašku, pasufleruodavo, kur ieškoti dingusių daiktų...

Tačiau geriausiai jai sekdavosi ieškoti dingusių žmonių – Vangos informacija neva pasitvirtindavo 80 procentų.

Įdomus ir ne visiems žinomas faktas, kad Vanga buvo susijusi ir su NSO fenomenu. Aiškiaregės dukterėčia Krasimira Stojanova pasakoja, jog jos teta savo namuose kontaktavusi su nežemiškomis būtybėmis iš Vamfimo planetos.

Jos atrodžiusios kaip barzdoti išminčiai žvilgančiais kostiumais. Ateiviai neva parodė Vangai savo planetą, apsuptą ryškių žvaigždžių, ir patikino, jog jų kontaktai su žmonėmis nesibaigs – ateityje jų bus dar daugiau ir dar nuostabesnių.

Neišgelbėjo tik savų

Po tos nelemtos garsiosios pranašystės apie Stalino mirtį, dėl kurios buvo trumpam patekusi už grotų, Vanga tapo labai atsargi. Nors Stalinas iš tiesų mirė nurodytą dieną ir pranašautoja nedelsiant buvo išleista iš kalėjimo, ateityje tokią svarbią informaciją, kaip valstybių lyderių mirtys ar pasaulinės nelaimės, ji atskleisdavo tik labai ribotai grupei žmonių – žinojo, kaip tokios pranašystės gali išgąsdinti.

Viena tokių pranašysčių patikėtinė buvo minėtoji Bulgarijos vadovo dukra Liudmila Živkova. Kalbama, ji per Vangą bendraudavusi su mirusiomis garsenybėmis (yra ir daugiau liudininkų, teigiančių, jog Vanga suteikdavo jiems galimybę pabendrauti su mirusiais artimaisiais tarsi gyvais) – „seansai“ vykdavo Živkovos užmiesčio rezidencijoje.

Skeptikų, mėgstančių pašiepti tikinčiuosius Vangos pranašystėmis ir žiniuonės galiomis, stipriausias argumentas yra tas, kad pati pranašė nesugebėjo apsisaugoti nuo baisios ligos – krūties vėžio ir mirties. Ne visi žino, jog Vangai nepavyko išgelbėti ir jai brangių žmonių.

Per karą Vangos brolis Vasilis prisidėjo prie partizanų būrio, ji raudodama maldavo to nedaryti – sakė mačiusi, jog jis mirs 23-ejų, tiksliau, bus žiauriai nužudytas.

Brolis Vanga nepatikėjo. Po kelių mėnesių Vasilis pasidavė vokiečiams, buvo negailestingai kankintas ir nušautas. Visą tą laiką Vanga kankinosi ne mažiau už jį: žinojo, koks likimas laukia brolio, bet negalėjo nieko padaryti.

Neišgelbėjo Vanga ir savo vyro. Su Dimitru ji pragyveno 20 metų, paskutiniais metais vyras smarkiai gėrė. Kai Dimitras merdėjo, Vanda raudodama klūpojo prie jo patalo. Vyrui mirus, pagaliau užmigo. O nubudusi pareiškė: „Palydėjau jį ten, kur jam vieta.“

Pasaulis jau turi naują Vangą

Kadaise egzistavo unikalus Vangos pranašysčių, įrašytų į garso juostą, archyvas. Jį saugojo Bulgarijos vadovo Todoro Živkovo dukra Liudmila. Tačiau po Vangos mirties archyvas dingo. Pagal vieną versiją (jai pritaria ir Vangos dukterėčia Krasimira), specialiosios tarnybos juos išvežė į Sovietų Sąjungą. Gali būti, jis vis dar kur nors slepiamas...

Užtat Bulgarijoje išliko unikalus garso dienoraštis, kurį paskutiniais Vangos gyvenimo metais, jai leidus, vedė psichologė Boika Cvetkova. Jame – paskutinės aklosios aiškiaregės pranašystės.

Ironiška: išleista daugybė knygų su Vangos pranašystėmis, tačiau daugelyje jų bulgarei priskiriami žodžiai, kurių ji niekada nesakė. Anot jos dukterėčios Krasimiros, netiesos, prirašytos apie jos tetą, kiekis kelia siaubą.

Pavyzdžiui, apie artimą pasaulio pabaigą Vanga esą niekada nekalbėjusi. Tik sakiusi, kad žmonijos ateitis nebus saulėta. Juolab, kad ekologijos problemos paaštrės.

„Kad pataisytume ateitį, – sakydavo Vanga, – reikia keisti žmonių sąmonę. Tai liečia visą žmoniją. Reikia laikytis dešimties Dievo įsakymų!“

Dar Vangai gyvai esant laikraščiai ėmė rašyti, esą ji – „Pranašė Nr. 1“, „gyva šventoji“. O pranašė piktindavosi: „Aš – ne šventoji, aš – kankinė!“

Ji tokia ir buvo: argi lengva viską žinoti, matyti visų nuodėmes ir visų likimus? Be to, buvo apsčiai žmonių, kurie iš Vangos tyčiojosi.

Valdžia kaltino ją religijos propagavimu, šnipinėjimu. Dvasininkai giliai religingą Vangą kaltino tarnyste Antikristui, vadino ragana iš Rupitės.

Kai Vanga merdėjo ligoninėje nuo vėžio, nebuvo pakviestas kunigas paskutiniam patepimui. Galbūt artimieji dar būtų suspėję padaryti tai slapta, tačiau siaubingas nutikimas nutraukė pranašės gyvybę: dėl avarijos (tik ar tikrai atsitiktinės?) elitinėje vyriausybinėje ligoninėje dingo elektros energija – Vangos gyvybę palaikiusi aparatūra išsijungė kaip tik tą akimirką, kai chirurgas pradėjo ją operuoti.

Pranašautoja mirė 1996 metų rugpjūčio 11 dieną taip ir neatgavusi sąmonės. Artimieji sako, jog jai tai buvęs tikras palengvėjimas – Vanga pagaliau išsivadavo nuo visą gyvenimą ją slėgusių kitų žmonių nelaimių ir nuodėmių.

Pati ji mirties nebijojo – sakydavo žinanti, kad jos tiesiog nėra, nes žmogaus siela gyvena amžinai.

Savo paskutinėje pranašystėje Vanga pasakiusi, kad jai merdėjant panaši į jos aiškiaregystės dovana buvo suteikta 10-metei mergaitei, gyvenančiai Prancūzijoje. Ir kad netrukus pasaulis apie ją išgirs.

Pasaulis vis dar laukia būtent šios Vangos pranašystės išsipildymo, nes tai bene šviesiausias dalykas, ką mirdama aiškiaregė galėjo pasakyti apie žmonijos ateitį.

Vangos paslaptis atskleista?

Aklos pranašės fenomeno niekam nepavyko atskleisti, jai gyvai esant. Tačiau po Vangos mirties prabėgus 9 metams pirmąkart pasirodė informacijos, esą rusų mokslininkai rado raktą didžiajai bulgarės paslapčiai atskleisti. Dar daugiau: esą šiuolaikinės specialiosios tarnybos naudoja Vangos metodą teroro aktams nuspėti.

Tarptautinės energoinformacinių mokslų akademijos akademikas Jurijus Negribeckis daugelį metų tyrinėjo aiškiaregystės reiškinį ir, kaip teigiama, galiausiai rado būdą ne tik išpranašauti blogus įvykius, bet ir jų išvengti.

Būdas esą pasirodė esąs toks sėkmingas, jog J. Negribeckio ataskaita apie netradicinius kovos su terorizmu metodus buvo perskaityta per slaptą Rusijos vidaus reikalų ministerijos vadovybės susirinkimą.

(Rusai jaučia ypatingą silpnybę Vangos pranašystėmis: jei tikėtume jomis apskritai, bulgarė tiksliai išpranašavo Černobylio nelaimę, SSRS žlugimą, Boriso Jelcino pergalę prezidento rinkimuose, povandeninio laivo „Kurskas“ žūtį...)

Dar 1967 Sofijos pedagoginiame institute buvo įkurta speciali laboratorija aiškiaregystės paslapčiai atskleisti. Jai vadovavęs profesorius Georgijus Lozanovas net buvo įtraukęs Vangą į darbuotojų sąrašus: neraštinga aiškiaregė ten turėjo jaunesniosios mokslinės bendradarbės etatą.

Vangos namuose buvo pastatyta pasiklausymo aparatūra, įrašinėjami jos pokalbiai su lankytojais. Taip mokslininkai tikrindavo, ar jos pranašystės pildosi. Pranašystės pildydavosi 70 – 80 procentų.

„Pati Vanga savo dovaną aiškino labai paprastai, – pasakojo J.Negribeckis. – Sakydavo, jog mintyse užduoda klausimą ir atsakymas į jį ateina savaime. Manė, jog kalbasi su dvasiomis. Bet paaiškėjo, kad jos fenomenas – visiškai materialios kilmės. Vanga mokėjo girdėti ir matyti tai, ko „nepagauna“ kiti žmonės. Jos smegenys buvo sureguliuotos taip, kad ieškotų informacijos – kaip kompiuterinė paieškos sistema.“

J.Negribeckio išvadomis, aiškiaregystės fenomeno pagrindas – žmogaus gebėjimas suvokti priežasties bei pasekmės ryšį. „Pasaulis taip sutvarkytas, kad atsitiktinumų jame nebūna“, – įsitikinęs mokslininkas.

Jis sukūrė ir užpatentavo žmonių bei objektų elektromagnetinių laukų stabilizavimo būdą. Sugaišo tam beveik du dešimtmečius. Dabar J.Negribeckio kompiuteryje greta jo pacientų pavardžių įvestos specialiai parinktos skaičių kombinacijos daro poveikį tų žmonių sveikatai – tiksliau, ją gerina.

Mokslininkas eksperimentus tęsė su negyvais daiktais – ir ne bet kur, o Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos Nepaprastųjų situacijų monitoringo ir prognozavimo agentūroje.

J.Negribeckis bandė daryti poveikį įvairiems įvykiams ir užtikrinti palankią jų baigtį. Taip pat mokslininkas bendradarbiavo su Rusijos kosmoso agentūra „Rosaviakosmos“: sako, visos raketos, kurias paleidžiant jis dalyvavo, pakilo sėkmingai.

„Galimi keli ateities variantai, – aiškina rusų mokslininkas. – Aš tiesiog apskaičiuoju galimus ėjimus – kaip šachmatuose. Ateitį galima sureguliuoti taip, kad apeitume visas kliūtis.“

„Nušvitimo“, intuicijos dovana yra daugiau ar mažiau būdinga kiekvienam žmogui, – priduria J.Negribeckis. Vangos smegenyse taip pat buvo savitas „sonaras“. Beje, ji visada rankose laikydavo gabalėlį cukraus, kurį jai atnešdavo lankytojas.

Dabar suprantu dėl ko: kristalas sustiprina efektą. O informacija apie viską, matyt, visada sklando erdvėje. Reikia tik mokėti ją „sužvejoti“.

Mokslininkas įspėja: viskas šiame pasaulyje susiję nematomais saitais, tačiau už kai kurių siūlų pranašautojams geriau netimpčioti... Kaip ir į visas pranašystes reikia žiūrėti labai atsargiai – jei ateities iš tiesų gali būti keli variantai.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis