Zodiako ženklų suderinamumas – vienu sakiniu! (2)

Tobulas partneris Avinui - Vandenis, o Jaučiai puikiai jaučiasi su Ožiaragiais... Paskaityk, kas tinka tau!

AVINAS + AVINAS = sąjunga primena parako sandėlį.
AVINAS + JAUTIS = nuolatiniai konfliktai, tačiau bendra kūrybinė ar dalykinė veikla gali padėti išlaikyti santuoką.
AVINAS + DVYNYS = santuoka panaši į nuotykių romaną. Tačiau tik su laiku abu sutuoktiniai susikuria optimalią elgesio taktiką ir strategiją.
AVINAS + VĖŽYS = sunkiai suderinami; po pirmų nuostabių akimirkų atsiranda priešiškumas ir konfliktai.
AVINAS + LIŪTAS = sudėtinga, bet tvirta ir ryški sąjunga.
AVINAS + MERGELĖ = pernelyg skirtingos prigimtys greitai atveda prie išsiskyrimo.
AVINAS + SVARSTYKLĖS = savo skirtingumu abu daro didelę įtaką vienas kitam, puikiai papildo vienas kitą.
AVINAS + SKORPIONAS = puikus seksualinis suderinamumas, tačiau buitiniai santykiai tokie, kad blogiau nebėra kur.
AVINAS + ŠAULYS = jei abu šio ženklo atstovai gerai išauklėti, tai dažnas abipusis impulsyvumas neperaugs į įžeidinėjimus.
AVINAS + OŽIARAGIS = vienatvė dviese.
AVINAS + VANDENIS = ideali sąjunga: iš prigimties aktyvų Aviną visada traukia permainoms pasirengęs Vandenis.
AVINAS + ŽUVYS = keista, sudėtinga, tačiau dažnai sutinkama santuoka; ji gali išsilaikyti, užsikabinus už kokios nors idėjos.

JAUTIS + AVINAS = nuolatiniai konfliktai, tačiau bendra kūrybinė ar dalykinė veikla gali padėti išlaikyti santuoką.
JAUTIS + JAUTIS = abipusis užsispyrimas, tačiau, bijodami permainų laikosi tvirtai įsikibę vienas kito.
JAUTIS + DVYNYS = sudėtinga, nevienareikšmiška, tačiau dažnai sutinkama sąjunga; didžiausia jų problema – pavydumas.
JAUTIS + VĖŽYS = santykių harmonija.
JAUTIS + LIŪTAS = sąjunga iš meilės ir aistros, tačiau bėgant metams gali ir išsisemti.
JAUTIS + MERGELĖ = laimingas šeimyninis gyvenimas.
JAUTIS + SVARSTYKLĖS = nuolat besikartojančius abipusius priekaištus ir įžeidinėjimus atlaikyti gali padėtis visuomenėje ir darbinė veikla toje pačioje srityje.
JAUTIS + SKORPIONAS = puikus seksualinis suderinamumas, aistros protrūkiai, po to pasisotinimas; tokios santuokos retos, greičiau tai meilužiai nei sutuoktiniai.
JAUTIS + ŠAULYS = intymiame gyvenime vienas kitą tenkina, bet ne daugiau.
JAUTIS + OŽIARAGIS = viena iš sėkmingiausių sąjungų, kurioje susijungia bendri interesai ir seksualinis suderinamumas.
JAUTIS + VANDENIS = sunkiai suderinami partneriai. Santuokoje jų laukia tai santykių atšilimas, tai atšalimas.
JAUTIS + ŽUVYS = pora, iš šalies atrodanti sėkminga, tačiau iš tiesų jautrią Žuvį žeidžia Jaučio grubumas. 

DVYNYS + AVINAS = santuoka panaši į nuotykių romaną. Tačiau tik su laiku abu sutuoktiniai susikuria optimalią elgesio taktiką ir strategiją.
DVYNYS + JAUTIS = sudėtinga, nevienareikšmiška, tačiau dažnai sutinkama sąjunga; didžiausia jų problema – pavydumas.
DVYNYS + DVYNYS = sąjunga laikosi tik ant draugystės ir visiškos santykių laisvės, tačiau tai ne visada atneša laimę.
DVYNYS + VĖŽYS = santuoka galima su sąlyga, kad santykiuose išliks laisvumas ir paprastumas .
DVYNYS + LIŪTAS = draugiški santykiai, sutvirtinti santuoka.
DVYNYS + MERGELĖ = stabilumas įmanomas esant bendriems interesams ir nuolaidžiaujant vienas kitam.
DVYNYS + SVARSTYKLĖS = tvarka ir harmonija santykiuose, diktuojama Svarstyklių; siejantis bendras darbas ir interesai daro juos neišskiriamais.
DVYNYS + SKORPIONAS = sąjunga sudėtinga, tačiau dažnai sutinkama; vadovaujančiojo vaidmuo tenka Dvyniui.
DVYNYS + ŠAULYS = santuoka iš išskaičiavimo; kad ji neišsektų būtini nuolatiniai atsinaujinimai – kelionės, svečiai.
DVYNYS + OŽIARAGIS = kaip taisyklė, šie santykiai dažniausiai baigiasi šeimos iširimu.
DVYNYS + VANDENIS = sėkmė abiems, nors dažni pykčiai ir nuomonių skirtumai.
DVYNYS + ŽUVYS = santuoka retai kada trunka ilgai, nes Žuvys neatleidžia nepastovumo.

VĖŽYS + AVINAS = sunkiai suderinami; po pirmų nuostabių akimirkų atsiranda priešiškumas ir konfliktai.
VĖŽYS + JAUTIS = santykių harmonija visose srityse.
VĖŽYS + DVYNYS = santuoka galima su sąlyga, kad santykiuose išliks laisvumas ir paprastumas .
VĖŽYS + VĖŽYS = tai panašu į sraunų upelį – emocijų protrūkiai, ašaros, skandalai, bet ir atlaidumas.
VĖŽYS + LIŪTAS = sąjunga iš meilės, paslaptinga ir įdomi, tačiau nelabai tinkanti santuokai.
VĖŽYS + MERGELĖ = tolygūs, geri santykiai, nes Mergelės geriau už kitus sugeba atleisti ir suprasti nervingų ir chaotiškų Vėžių užgaidas, pastariesiems patinka Mergelių pastovumas.
VĖŽYS + SVARSTYKLĖS = išsaugoti šeimą įmanoma, užsitikrinus tiek materialinę, tiek socialinę padėtį visuomenėje, tačiau tarp partnerių vis tiek išliks nematomas atstumas: aš – tai aš, o tu – tai tu.
VĖŽYS + SKORPIONAS = abipusis interesas, tačiau nelengvas sutarimas tarpusavyje.
VĖŽYS + ŠAULYS = ryški, daugiabriaunė, apgaulinga kaip dirbtinis deimantas ir dažnai sutinkama sąjunga.
VĖŽYS + OŽIARAGIS = užsitęsę konfliktai, abipusė trauka ir atstūmimas ir, galiausiai, nusivylimas.
VĖŽYS + ŽUVYS = bendras gyvenimas gana sudėtingas, reikalaujantis vieno iš partnerių pasiaukojimo, tačiau apdovanojantis didžiule laime.
VĖŽYS + VANDENIS = vienas kito trauka, bet ir atstūmimas.

LIŪTAS + AVINAS = sudėtinga, bet tvirta ir ryški sąjunga.
LIŪTAS + JAUTIS = sąjunga iš meilės ir aistros, tačiau bėgant metams gali ir išsisemti.
LIŪTAS + DVYNYS = draugiški santykiai, sutvirtinti santuoka.
LIŪTAS + VĖŽYS = sąjunga iš meilės, paslaptinga ir įdomi, tačiau nelabai tinkanti santuokai.
LIŪTAS + LIŪTAS = sąjunga įmanoma, net ir sėkminga, jei abu - netipiškos asmenybės; kaip taisyklė, jiems gimsta ryškūs ir gabūs vaikai.
LIŪTAS + MERGELĖ = nesupratimas ir susvetimėjimas; gerovę žada nebent aukšti kūrybiniai interesai arba ženklų netipiškumas.
LIŪTAS + SVARSTYKLĖS = pažiba, harmonija, pastovumas; Svarstyklės – pats tinkamiausias partneris Liūtui.
LIŪTAS + SKORPIONAS = beprotiška aistra, tačiau gyventi tokioje įtampoje neįmanoma.
LIŪTAS + ŠAULYS = abipusis autoritetas; abu mėgsta nuotykius, avantiūras, dviese pasiekia neįmanomų dalykų.
LIŪTAS + OŽIARAGIS = santuoka sudėtinga, bet įmanoma: Ožiaragis dažnai apsigauna Liūto bendravimu, o Liūtas pavargsta nuo Ožiaragio pastoviai tiesios gyvenimo strategijos.
LIŪTAS + VANDENIS = didelė trauka, tačiau tik pradžioje; vėliau, supratę visišką savo priešybę, kaip taisyklė, išsiskiria.
LIŪTAS + ŽUVYS = tragiška meilė arba asmenybės virsmas, jei Liūtas pasirengęs metamorfozėm ir nesigręžiodamas seka paskui Žuvis. 

MERGELĖ + AVINAS = pernelyg skirtingos prigimtys greitai atveda prie išsiskyrimo.
MERGELĖ + JAUTIS = laimingas šeimyninis gyvenimas.
MERGELĖ + DVYNYS = stabilumas įmanomas esant bendriems interesams ir nuolaidžiaujant vienas kitam.
MERGELĖ + VĖŽYS = = tolygūs, geri santykiai, nes Mergelės geriau už kitus sugeba atleisti ir suprasti nervingų ir chaotiškų Vėžių užgaidas, pastariesiems patinka Mergelių pastovumas.
MERGELĖ + LIŪTAS = nesupratimas ir susvetimėjimas; gerovę žada nebent aukšti kūrybiniai interesai arba ženklų netipiškumas.
MERGELĖ + MERGELĖ = dažniausiai sėkminga ir laiminga sąjunga.
MERGELĖ + SVARSTYKLĖS = vienas kito papildymas trūkstamomis savybėmis, daro santuoką sėkminga.
MERGELĖ + SKORPIONAS = sėkmė galima, jei abu partneriai pasižymi stipriais charakteriais.
MERGELĖ + ŠAULYS = santykiai įmanomi, jeigu sutampa bendri pomėgiai.
MERGELĖ + OŽIARAGIS = patikimumas ir stabilumas: abu praktiški, realiai žiūrintys į gyvenimą.
MERGELĖ + VANDENIS = spaudimas iš Mergelės pusės; santykiai baigsis kartu su Vandenio kantrybe.
MERGELĖ + ŽUVYS = skirtinga pasaulėžiūra, iš čia kyla sunkumai šeimyniniame gyvenime.

SVARSTYKLĖS + AVINAS = savo skirtingumu abu daro didelę įtaką vienas kitam, puikiai papildo vienas kitą.
SVARSTYKLĖS + JAUTIS = nuolat besikartojančius abipusius priekaištus ir įžeidinėjimus atlaikyti gali padėtis visuomenėje ir darbinė veikla toje pačioje srityje.
SVARSTYKLĖS + DVYNYS = tvarka ir harmonija santykiuose, diktuojama Svarstyklių; siejantis bendras darbas ir interesai daro juos neišskiriamais.
SVARSTYKLĖS + VĖŽYS = išsaugoti šeimą įmanoma, užsitikrinus tiek materialinę, tiek socialinę padėtį visuomenėje, tačiau tarp partnerių vistiek išliks nematomas atstumas: aš – tai aš, o tu – tai tu.
SVARSTYKLĖS + LIŪTAS = pažiba, harmonija, pastovumas; Svarstyklės – pats tinkamiausias partneris Liūtui.
SVARSTYKLĖS + MERGELĖ = vienas kito papildymas trūkstamomis savybėmis, daro santuoką sėkminga.
SVARSTYKLĖS + SVARSTYKLĖS = sėkminga santuoka įmanoma tik tuo atveju, jei Svarstyklės skirtingų tipų.
SVARSTYKLĖS + SKORPIONAS = santykių harmonija, intymus gyvenimas labai audringas.
SVARSTYKLĖS + ŠAULYS = meilė, draugystė, vienodas požiūris į gyvenimą.
SVARSTYKLĖS + OŽIARAGIS = visame kame, išskyrus meilę, lengvai randa bendrą kalbą.
SVARSTYKLĖS + VANDENIS = sėkminga, vaisinga sąjunga, nes juos sieja bendri kūrybiniai planai ir originalios idėjos.
SVARSTYKLĖS + ŽUVYS = tiksliai apibrėžti rėmai visame kame.

SKORPIONAS + AVINAS = puikus seksualinis suderinamumas, tačiau buitiniai santykiai tokie, kad blogiau nebėra kur.
SKORPIONAS + JAUTIS = puikus seksualinis suderinamumas, aistros protrūkiai, po to pasisotinimas. Tokios santuokos retos, greičiau tai meilužiai nei sutuoktiniai.
SKORPIONAS + DVYNYS = sąjunga sudėtinga, tačiau dažnai sutinkama. Vadovaujančiojo vaidmuo tenka Dvyniui.
SKORPIONAS + VĖŽYS = abipusis interesas, tačiau nelengvas sutarimas tarpusavyje.
SKORPIONAS + LIŪTAS = beprotiška aistra, tačiau gyventi tokioje įtampoje neįmanoma.
SKORPIONAS + MERGELĖ sėkmė galima, jei abu partneriai pasižymi stipriais charakteriais.
SKORPIONAS + SVARSTYKLĖS = santykių harmonija, intymus gyvenimas labai audringas.
SKORPIONAS + SKORPIONAS = nuobodžiavimas būnant atskirai, trintis esant kartu.
SKORPIONAS + ŠAULYS = azartiški meilužiai, vienminčiai sutuoktiniai.
SKORPIONAS + OŽIARAGIS = jų meilė, kaip taisyklė, pastovi.
SKORPIONAS + VANDENIS = originalumas, net ekscentriškumas meilėje.
SKORPIONAS + ŽUVYS = aistra visose santykių srityse, tačiau Žyvys dažnai palieka Skorpionus dėl jų sunkaus charakterio.

ŠAULYS + AVINAS = jei abu šio ženklo atstovai gerai išauklėti, tai dažnas abipusis impulsyvumas neperaugs į įžeidinėjimus.
ŠAULYS + JAUTIS = intymiame gyvenime vienas kitą tenkina, bet ne daugiau.
ŠAULYS + DVYNYS = santuoka iš išskaičiavimo; kad ji neišsektų būtini nuolatiniai atsinaujinimai – kelionės, svečiai.
ŠAULYS + VĖŽYS = ryški, daugiabriaunė, apgaulinga kaip dirbtinis deimantas ir dažnai sutinkama sąjunga.
ŠAULYS + LIŪTAS = abipusis autoritetas; abu mėgsta nuotykius, avantiūras, dviese pasiekia neįmanomų dalykų.
ŠAULYS + MERGELĖ = santykiai įmanomi, jeigu sutampa bendri pomėgiai.
ŠAULYS + SVARSTYKLĖS = meilė, draugystė, vienodas požiūris į gyvenimą.
ŠAULYS + SKORPIONAS = azartiški meilužiai, vienminčiai sutuoktiniai.
ŠAULYS + ŠAULYS = kova už autoritetą.
ŠAULYS + OŽIARAGIS = sąjunga galima tiek, kiek įmanoma suderinti vidines nuostatas ir vertybes.
ŠAULYS + VANDENIS = lengvumas, draugiškumas, avantiūrizmas, abipusis supratimas metams bėgant tik stiprėja.
ŠAULYS + ŽUVYS = tobulumo viršūnė, jei tik sutuoktiniams pavyksta suprasti vienas kitą, priešingu atveju, šeimoje tvyro dirgli atmosfera.

OŽIARAGIS + AVINAS = vienatvė dviese.
OŽIARAGIS + JAUTIS = viena iš sėkmingiausių sąjungų, kurioje susijungia bendri interesai ir seksualinis suderinamumas.
OŽIARAGIS + DVYNYS = kaip taisyklė, šie santykiai dažniausiai baigiasi šeimos iširimu.
OŽIARAGIS + VĖŽYS = užsitęsę konfliktai, abipusė trauka ir atstūmimas ir, galiausiai, nusivylimas.
OŽIARAGIS + LIŪTAS = santuoka sudėtinga, bet įmanoma: Ožiaragis dažnai apsigauna Liūto bendravimu, o Liūtas pavargsta nuo Ožiaragio pastoviai tiesios gyvenimo strategijos.
OŽIARAGIS + MERGELĖ = patikimumas ir stabilumas: abu praktiški, realiai žiūrintys į gyvenimą.
OŽIARAGIS + SVARSTYKLĖS = visame kame, išskyrus meilę, lengvai randa bendrą kalbą.
OŽIARAGIS + SKORPIONAS = azartiški meilužiai, vienminčiai sutuoktiniai.
OŽIARAGIS + ŠAULYS = sąjunga galima tiek, kiek įmanoma suderinti vidines nuostatas ir vertybes.
OŽIARAGIS + OŽIARAGIS = kai vienas kito nurungti nepavyksta, nusiramino ieškoti pradeda kitur.
OŽIARAGIS + VANDENIS = iliuzinis susižavėjimas vienas kitu, kuris trunka tol, kol ir vienas, ir kitas jaučiasi vienišas.
OŽIARAGIS + ŽUVYS = pasiaukojanti meilė: visos pasaulio aukštumos, gelmės ir platumos atviros šiems dviems idealistams ir mistikams su sąlyga, jei Ožiaragis nėra pernelyg „žemiškas“.

VANDENIS + AVINAS = ideali sąjunga: iš prigimties aktyvų Aviną visada traukia permainoms pasirengęs Vandenis.
VANDENIS + JAUTIS = sunkiai suderinami partneriai. Santuokoje jų laukia tai santykių atšilimas, tai atšalimas.
VANDENIS + DVYNYS = sėkmė abiems, nors dažni pykčiai ir nuomonių skirtumai.
VANDENIS + VĖŽYS = vienas kito trauka, bet ir atstūmimas.
VANDENIS + LIŪTAS = didelė trauka, tačiau tik pradžioje; vėliau, supratę visišką savo priešybę, kaip taisyklė, išsiskiria.
VANDENIS + MERGELĖ = spaudimas iš Mergelės pusės; santykiai baigsis kartu su Vandenio kantrybe.
VANDENIS + SVARSTYKLĖS = sėkminga, vaisinga sąjunga, nes juos sieja bendri kūrybiniai planai ir originalios idėjos.
VANDENIS + SKORPIONAS = originalumas, net ekscentriškumas meilėje.
VANDENIS + ŠAULYS = lengvumas, draugiškumas, avantiūrizmas, abipusis supratimas metams bėgant tik stiprėja.
VANDENIS + OŽIARAGIS = iliuzinis susižavėjimas vienas kitu, kuris trunka tol, kol ir vienas, ir kitas jaučiasi vienišas.
VANDENIS + VANDENIS = tik draugystė ir lygios teisės šeimoje, priešingu atveju bendras gyvenimas nesusiklostys.
VANDENIS + ŽUVYS = stebuklingi paveiksliukai labai greitai gali pasikeisti į realius ir toli gražu nepatraukliausius vaizdelius.

ŽUVYS + AVINAS = keista, sudėtinga, tačiau dažnai sutinkama santuoka. Ji gali išsilaikyti, užsikabinus už kokios nors idėjos.
ŽUVYS + JAUTIS = pora, iš šalies atrodanti sėkminga, tačiau iš tiesų jautrią Žuvį žeidžia Jaučio grubumas.
ŽUVYS + DVYNYS = santuoka retai kada trunka ilgai, nes Žuvys neatleidžia nepastovumo.
ŽUVYS + VĖŽYS = bendras gyvenimas gana sudėtingas, reikalaujantis vieno iš partnerių pasiaukojimo, tačiau apdovanojantis didžiule laime.
ŽUVYS + LIŪTAS = tragiška meilė arba asmenybės virsmas, jei Liūtas pasirengęs metamorfozėm ir nesigręžiodamas seka paskui Žuvis.
ŽUVYS + MERGELĖ = skirtinga pasaulėžiūra, iš čia kyla sunkumai šeimyniniame gyvenime.
ŽUVYS + SVARSTYKLĖS = tiksliai apibrėžti rėmai visame kame.
ŽUVYS + SKORPIONAS = aistra visose santykių srityse, tačiau Žyvys dažnai palieka Skorpionus dėl jų sunkaus charakterio.
ŽUVYS + ŠAULYS = tobulumo viršūnė, jei tik sutuoktiniams pavyksta suprasti vienas kitą, priešingu atveju, šeimoje tvyro dirgli atmosfera.
ŽUVYS + OŽIARAGIS = pasiaukojanti meilė: visos pasaulio aukštumos, gelmės ir platumos atviros šiems dviems idealistams ir mistikams su sąlyga, jei Ožiaragis nėra pernelyg „žemiškas“.
ŽUVYS + VANDENIS = stebuklingi paveiksliukai labai greitai gali pasikeisti į realius ir toli gražu nepatraukliausius vaizdelius.
ŽUVYS + ŽUVYS = santuoka, kurioje beprasmiška veidmainiauti arba bandyti rasti kompromisą.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis