Babilono paleistuvės arba kaip senovėje moterys aukodavo savo nekaltybę

© Vida Press

Atsisiųskite mobiliąją programėlę

Daugelis mano, kad Senajame pasaulyje žmonės gyveno laisviau nei dabar. Na, dalis tiesos tame yra. Iki mūsų laikų išliko nemažai istorinių žinių apie realius protėvių intymaus gyvenimo ypatumus. Pasirodo, Babilone, norint įrodyti ištikimybę būsima vyrui, moterys turėdavo gana specifiniu būdu paaukoti auką deivėms.

Dažnu atveju nešvanki ankstesnių civilizacijų praeitis gerokai pagražinama, tačiau apie senovės Babiloną, nuodėmių miestą, iš tiesų egzistuoja daug neįprastų istorijų. Vienas iš seniausių miestų žemėje klestėjo daugiau nei prieš 4 000 metų. Po visą pasaulį sklido istorijos apie Babilono didybę, o taip pat ir apie jo gyventojų palaidą gyvenimo būdą. Herodotas rašė apie, jo požiūriu, gėdingą prostituciją Babilono šventyklose. Kiekviena čia gimusi moteris turėdavo kartą per gyvenimą nueiti į deivės Melitos šventyklą ir atsiduoti nepažįstamam užsieniečiui.

Pasiryžusi šiam žingsniui ji užimdavo vietą šalia kitų moterų ir laukdavo, kol kris į akį kam nors, einančiam pro šalį. Ją išsirinkęs vyras mesdavo link jos pinigus (kartais sumos būdavo tiesiog juokingos) ir tardavo žodžius: „Aš kviečiu deivę Melitą.“ Po to jie santykiaudavo. Nesutikti moteris jau negalėdavo – toks buvo įstatymas. Šventykloje visada būdavo daug žmonių, tačiau neišvaizdžioms moterims tekdavo laukti po kelerius metus, kol pavykdavo paaukoti deivei savo „auką“.

Ne mažiau šokiruojanti buvo ir garsioji Babilonijos Naujųjų metų naktis. Viršutiniame Marduko šventyklos aukšte buvo įrengtas privatus kambarys, kuriame buvo tik stalas ir gultas. Ištisus metus čia dievo Marduko laukdavusi žynė Naujųjų metų išvakarėse savo vietą užleisdavo aukštesnio socialinio sluoksnio damai, kuri čia „susijungdavo šventais saitais“ su valdovu. Įprastai šia išrinktąja tapdavo aukštuomenei priklausanti mergina, kokia nors valdovo giminaitė. Daugelis valdovų troško, kad šiai „garbingai“ ceremonijai būtų parinktos jų dukterys. Toks lytinis aktas turėjo garantuoti dievų palankumą. Kol bokšte vyko slaptasis ritualas, paprasta liaudis kartu su deivės Melitos žynėmis švęsdavo rengdami audringas orgijas Meilės rūmuose. Galiausiai tai, kas buvo laikoma šventu ritualu, turėjusiu pelnyti dievų palankumą, tapo eiline paleistuvyste.

Laikas ėjo, Babiloną siaubė karai, jo šventyklas ir stebuklingus statinius griovė. Didis miestas tapo legenda. Istorikai pabrėžia, kad prostitucija, kuri buvo ir religinio ritualo dalis, pamažu visiškai sugriovė Babilono moralę. Bėgo metai ir milijoninis miestas paskendo paleistuvystės liūne.

Priverstinės prostitucijos ritualų buvo ir kituose senovės miestuose. Baalbeke visos moterys ir merginos turėdavo kartais atsiduoti nepažįstamiems vyrams, kad įrodytų atsidavimą meilės deivei Astartei. Ši auka neva padėdavo išsaugoti ištikimybę savo vyrui ateityje.

Senovės Egipte ritualine prostitucija užsiimdavo tik garsių asmenų dukterys. Kipre tėvai išsiųsdavo dukteris į tankiau gyvenamus rajonus, ant jūros kranto, kad jos užsidirbtų pinigų vestuvėms ir paaukotų auką meilės deivei.

Meilė

Psichologas apie amžiaus skirtumą poroje: yra užslėptų psichologinių motyvų (17)

Dar prieš kelis amžius visuomenės požiūris į amžiaus skirtumą porose skyrėsi, tačiau šiandien jis tampa vis liberalesnis. Dažnai su kolegomis tenka diskutuoti, ar amžiaus skirtumas poroje yra normalus reiškinys? Šioje publikacijoje išreikšiu savo nuomonę bei patirtį, sako psichologas Erikas Siudikas.

Psichologas: kas laiko "negyvuose" santykiuose ir kodėl sunku išsiskirti

Prisimenu priešais save sėdinčią klientę. Ji vardu Eglė (vardas pakeistas, gautas klientės leidimas). Ne tik jos širdis, tačiau ir akys yra kupinos skausmo. Ji dalinasi savo išgyvenimais pasakodama gyvenimo istoriją, kuri jai pačiai yra unikali ir išskirtinė.